Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 1791 aus Band IV

Seite im UB:
11-14 a)

Heute in:
Hermannstadt, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Kirchenarchive A.B. [Colecţia de documente ale parohiilor ev. CA săseşti] Serie II (Inventar 228), Nr. 1247 - Abt.42: K. A. Stolzenburg [Parohia Ev. CA Slimnic], Nr. 11.

Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


1791


Konstanz 1416 April 8 Der päpstliche Auditor Laurentius Sachse lässt gegen Nikolaus, den Pfarrer von Salzburg, eine Vorladung ergehen, den Zehnten von dem Landstrich Burgerfeld betreffend.

Orig. Perg. Archiv der ev. Kirchengemeinde A. B. Stolzenburg. Siegel schadhaft, spitzoval, rotes Wachs, an weisser Hanfschnur angehängt. Umschrift in gotischer Minuskel: S. Laurencii Sach[s ]2) caus. auditor'.

Laurentius Sachse3) decretorum doctor, canonicus Wratislauiensis, apostolicae sedis capellanus et sacri palatii apostolici causarum et causae ac partibus infra scriptis ab eadem sede auditor specialiter deputatus universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, cantoribus, scholasticis, thesaurariis, custodibus, sacristis et canonicis tam cathedralium quam collegiatarum parochialiumque ecclesiarum rectoribus et locatenentibus eorundem, plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis ceterisque presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et diocesim Strigoniensem ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum, ad quem vel ad quos praesentes nostrae literae pervenerint, salutem in domino et mandatis nostris huiusmodi immoverius sacrosancti generalis Constanciensis concilii firmiter obedire. Noveritis quod nuper reverendissimus in Christo pater et dominus, [S. 12] dominus Johannes miseratione divina episcopus Ostiensis sanctae Romanae ecclesiae cardinalis et vicecancellarius quandam commissionis sive supplicationis cedulam dicti concilii auctoritate nobis per certum dictae sedis cursorem praesentari fecit, quam nos cum ea qua decuit reverentia recepimus huiusmodi sub tenore. Dignetur vestra reverendissima paternitas causam et causas, quam et quas movet seu movere intendit devotus vester Michael rector parochialis ecclesiae beati Bartholomei de Stolcenburg Strigoniensis diocesis contra et adversus quendam Nicolaum assertum rectorem parochialis ecclesiae de Salisfodio dictae diocesis omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes de et super nonnullis certis terrarum et agrorum decimis seu iure decimandi ex certis campis videlicet Burgerfeld communiter nuncupatis provenientibus ac infra limites dictae parochialis ecclesiae de Stolcenburg situatis et eorum occasione, committere alicui ex venerabilibus et circumspectis viris dominis sacri palatii apostolici causarum auditoribus audiendas, cognoscendas, decidendas et fine debito terminandas cum omnibus et singulis suis emergentiis, incidentiis, dependentiis1) et connexis necnon cum potestate citandi praefatum Nicolaum omnesque alios et singulos supra dictos tam coniunctim quam divisim in Romana curia, extra et ad partes toties quoties opus fuerit non obstante quod causa seu causae huiusmodi non sint forsitan ad eandem curiam legitime devolutae nec in ea de iuris necessitale pertractandae seu etiam finiendae. In fine vero dictae commissionis sive supplicationis cedulae scripta erant de alterius manus litera superiori literae ipsius cedulae penitus et omnino dissimili et diversa haec verba videlicet. Audiat magister Laurentius, citet ut petitur et iustitiam faciat. Post cuiusquidem commissionis sive supplicationis cedulae praesentationem et receptionem fuimus per discretum virum dominum Mathiam Clementis in Romana curia et dicti domini Michaelis principalis in dicta nobis facta commissione principaliter nominati procuratorem, prout de suo procurationis mandato nobis legitimis constabat prout constat documentis, cum instantia debita requisiti, quatenus sibi nomine quo supra citationem legitimam extra Romanam curiam et ad partes contra et adversus dictum dominum Nicolaum ex adverso principalem etiam in eadem nobis facta commissione ex adverso principaliter nominatum omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putandos iuxta et secundum vim, formam et tenorem saepe dictae commissionis in forma solita et consueta decernere et concedere dignaremur. Nos igitur Laurentius auditor praefatus attendentes requisitionem huiusmodi fore iustam et consonam rationi2) volentesque in causa et causis huiusmodi rite et legitime procedere ac partibus ipsis dante domino iustitiam ministrare ut tenemur, idcirco [S. 13] dicti generalis concilii auctoritate qua fungimur in hac parte vos omnes et singulos supra dictos et vestrum quemlibet in solidum tenore praesentium requirimus et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie communiter vel divisim vobisque nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis poena, quam in vos et vestrum quemlibet ferimus in his scriptis, nisi feceritis quae mandamus, districte praecipiendo mandantes, quatenus infra sex dierum spalium post praesentationem seu nolificationem praesentium vobis seu alteri vestrum factam immediate sequentium et postquam pro parte dicti domini Michaelis principalis vigore praesentium super hoc fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisilus ita tamen, quod in his exequendis unus vestrum alium non exspectet nec unus pro alio se excuset, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis supra dictis pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, praefatum dominum Nicolaum ex adverso principalem omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putandos in eorum propriis personis, si ipsorum praesentias commode habere poteritis, alioquin in hospitis habitationum suarum, si ad ea tutus pateat accessus, et in parochiali seu parochialibus, sub qua seu quibus degunt et morantur, sin autem in metropolitana Strigoniensi ac dictis parochiali seu parochialibus, sub qua seu quibus degunt et morantur, ecclesiis, aliis vero locis publicis, ubi, quando et quoties expediens fuerit, infra missarum solemnia, dum ibidem populi multitudo convenerit, ad divina seu alias fuerit congregata, ex parte nostra immo verius dicti concilii peremptorie citare curetis. Quos et eorum quemlibet tenore praesentium sic citamus, quatenus sexagesima die proxime futura si iuridica fuerit et nos vel alter forsan loco nostri surrogandus auditor ad iura reddenda pro tribunali sederimus vel sederit, alioquin proxima die iuridica ex tunc immediate sequente, qua nos vel surrogandum praedictum Constanciae vel alibi, ubi tunc forsan Romana curia residebit, in audientia causarum apostolica mane hora causarum ad iura reddenda pro tribunali sedere contigerit, post citationem vestram huiusmodi per vos vel alterum vestrum eis factam immediate1) sequente1) compareant coram nobis vel surrogando praedicto per se vel procuratorem seu procuratores suos idoneum seu idoneos ad causam seu causas huiusmodi sufficienter instructos cum omnibus et singulis actis, actitatibus, literis, scripturis, iuribus, instrumentis et munimentis causam et causas huiusmodi tangentibus seu eam et eas concernentibus praefato domino Michaeli principali seu eius legitimo procuratori de et super omnibus et singulis in dicta nobis facta commissione contentis de iustitia responsuri ac in causa et causis huiusmodi ad omnes et singulos actus gradatim et successive et usque ad diffinitivam sententiam inclusive [S. 14] debitis et consuetis terminis et dilationibus praecedentibus ut moris est processuri et procedere visuri aliasque facturi, dicturi, audituri et recepturi quod iustitia suadebit et ordo dictaverit rationi. Certificantes nihilominus eosdem citatos, quod sive in dicto citationis termino ut praemissum est comparere curaverint sive non, nos nihilominus vel surrogandus1) auditor praefatus ad praemissa omnia et singula et alias prout iuris fuerit procedemus seu procedet dictorum citatorum absentia seu contumacia in aliquo non obstante. Diem vero citationis vestrae huiusmodi atque formam et quidquid in praemissis feceritis seu aliquis vestrum duxerit faciendum nobis per vestras patentes literas seu instrumentum publicum harum seriem seu designationem in se continentes sive continens remissis praesentibus fideliter intimare curetis. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praefatam excommunicationis sententiam incurrerint seu incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum praesentes literas sive praesens publicum instrumentum huiusmodi nostram citationem legitimam in se continentes sive continens exinde fieri et per notarium publicum nostrumque et huiusmodi causae coram nobis scribam infra scriptum subscribi et publicari nostrique sigilli fecimus appensione communiri. Datum et actum Constanciae in domo habitationis nostrae, sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo sexto decimo, indictione nona, die Mercurii octava mensis Aprilis, sede apostolica vacante. Praesentibus ibidem discretis viris magistris Johanne Pegner et Arnoldo de Eycke notariis publicis scribisque nostris clericis Eystetensis et Cameracensis diocesis testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Notarzeichen mit der Inschrift: H. Arperod.
Et ego Helmbertus Arperod clericus Maguntiensis diocesis publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius ac venerabilis et circumspecti viri domini Laurencii Sachse auditoris praefati et huiusmodi causae coram eo scriba quia praedictae citationis petitioni2) necnon commissioni eiusque decreto omnibusque aliis una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc praesens publicum instrumentum per alium fideliter scriptum subscripsi et publicavi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli eiusdem domini Laurencii auditoris signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum. [S. 15]


a) Die Fußnoten wurden in diesem Band des UB jeweils seitenweise gezählt. Auf die vorliegende Urkunde entfallen: 2-3 auf S. 11 (1 zu voranstehender Urkunde. 2 in Siegelbeschreibung), 1-2 auf S. 12, 1 auf S. 13, 1-2 auf S. 14.^
[S. 11]
2) Lücke, etwa 4.5 cm breit. Das Ausmaß dieser Lücke ist gegeben durch die etwa 7 cm Längen- und 4.7 cm Breitendurchmesser betragenden Maße des Siegels. ^
3) Laurentius S in verlängerter Schrift. ^
[S. 12]
1) Vorlage: emergen, inciden, dependen [Abkürzungsstriche jeweils über en].^
2) Vorlage: ratiom [Abkürzungsstrich über m].^
[S. 13]
1) So Vorlage. [2x]^
[S. 14]
1) Vorlage: surrogans.^
2) Vorlage: citation petition [Abkürzungsstriche jeweils über on.^