Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 1788 aus Band IV

Seite im UB:
4-8a)

Heute in:
Hermannstadt, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Kirchenarchive A.B. [Colecţia de documente ale parohiilor ev. CA săseşti] Serie II (Inventar 228), Nr. 1246 - Abt.42: K. A. Stolzenburg [Parohia Ev. CA Slimnic], Nr. 10.

Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


1788


Konstanz 1416 März 9 - 1417 Juli 6 Heinrich Fleckel, Dekan der Kirche von Passau, schaltet die Urkunde des Konstanzer Konzils von 1416 Nr. »1787 ein und befiehlt Nikolaus, dem Pfarrer von Salzburg, den unrechtmässig eingehobenen Zehnten an Michael, den Pfarrer von Stolzenburg, auszufolgen und sich mit ihm wegen der Prozesskosten zu vergleichen.

Orig. Perg. Archiv der ev. Kirchengemeinde А. B. Stolzenburg. Siegel war angehängt.
Die Urkunde ist in 4 Teile zerschnitten; der rechte untere Teil mit der Datierung samt einem schmalen Streifen zwischen den beiden oberen Teilen fehlt.
Die Urkunde muss nach 1416 März 8 Nr. »1787 eingereiht werden, da die Konstanzer Konzilssynode damals den Aussteller der vorliegenden Urkunde mit der Behandlung dieses Rechtsfalles betraut. Den terminus ad quem bildet die Urkunde des päpstlichen Auditors Pantaleon von 1417 Juli 6 Nr. »1820 mit der Verwarnung des Pfarrers Nikolaus von Salzburg.

[S. 5] Reverendo J. 1) in2) Christo patri et domino, domino dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopo Strigoniensi eiusque in spiritualibus et temporalibus vicariis generalibus et officialibus ac honorabili viro domino Nicolao moderno rectori parochialis ecclesiae de Salisfodio Strigoniensis diocesis ac universis et singulis occupatoribus et detentoribus decimarum provenientium ex fructibus excrescentibus in locis Stynkendingbrunn et Rungemulde infra limites parochiae parochialis ecclesiae de Stolzenberg dictae diocesis consistentibus omnibusque aliis et singulis, quorum interest vel intererit quosque infra scriptum tangit negotium seu tangere poterit, quomodolibet in futurum quibuscumque nominibus censeantur et quacumque praefulgeant dignitate, Henricus3) Fleckel3) decretorum doctor decanus ecclesiae Patauiensis executor ad infra scripta una cum infra scriptis nostris in hac parte collegis cum illa clausula, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios et cetera, auctoritate apostolica specialiter deputatus salutem in domino et praesentibus fidem indubiam adhibere ac mandatis nostris huiusmodo immo verius apostolicis firmiter obedire. Literas executorias sacrosanctae et generalis synodi Constanciensis unius diffinitivae sententiae per venerabilem et circumspectum virum dominum Johannem de Thomariis decretorum doctorem et sacri palatii apostolici causarum auditorem in causa vertente coram eo inter honorabilem virum dominum Michaelem modernum reclorem ecclesiae parochialis de Stolzenberg dictae diocesis ex una et praefatum dominum Nicolaum modernum rectorem parochialis ecclesiae de Salisfodio de et super decimis provenientibus ex fructibus excrescentibus in locis praedictis et earum occasione partibus ex altera pro dicto domino Michaele et contra praefatum dominum Nicolaum latae veris bullis plumbeis ipsius generalis synodi in Cordula canapis impendentibus more Romanae curiae bullatas, sanas et integras, non vitiatas, non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, una cum dictae sententiae diffinitione publico instrumento subscripto et sigillato nobis per honorabilem virum dominum Mathiam Clementis de Alba ecclesia Olomucensis diocesis procuratorem et procuratorio nomine dicti domini Michaelis rectoris, prout de ipsius procurationis mandato nobis legitimis constabat documentis, coram notario publico et testibus infra scriptis praesentatas nos cum ea qua decuit reverentia recepisse noveritis. Quarum quidem literarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis. (Folgt die Urkunde des Konstanzer Konzils von 1416 Nr. »1787.) Post3) quarum3) quidem3) literarum executoriarum praesentationem et receptionem fuimus per praefa[tum] 4) dominum [S. 6] Mathiam Clementis procuratorem procuratorio nomine quo supra coram nobis constitutum cum instantia debita requisiti, quatenus ad executionem earundem literarum et contentorum in eisdem iuxta earum formam et tenorem procedere dignaremur. Nos igit[ur H]enricus1) decanus et executor praefatas volentes dictas literas nobis in hac parte directas reverenter exequi ut tenemur, idcirco auctoritate dictae generalis synodi praefatas literas executorias ac instrumentum sententiae et hunc nostrum processum ac omnia et singula [in] 1)eis contenta vobis universis et singulis supra dictis, quibus praesens noster processus dirigitur, intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per praesentes vosque et quemlibet vestrum a[uctoritate] 1) praedicta et qua fungimur tenore praesentium requirimus et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie vobisque nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub infra scriptis sententiarum poenis districte praecipiendo mandamus, qua[tenus i]nfra1) sex dierum spatium post praesentationem seu notificationem praesentium et requisitionem vobis super hoc factam immediate sequentium, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis pro tertio et [pere]mptorio1) termino ac monitione canonica assignamus, praefatum dominum Michaelem rectorem parochialis ecclesiae de Stoczenberg2) in iure percipiendi decimas praedictas in locis Stynkendingbrunn et Rungemulde infra limites parochiae dictae parochialis [ecclesi]ae1) de Stolzenberg consistentes prout ad vos et vestrum quemlibet pertinet sine difficultate, oppositione, contradictione, rebellione et impedimente quibuscumque defendatis et ab aliis defendi faciatis ac permittatis eundem dominum Michaelem vel procura[torem] 1) suum pro eo, corporali et reali possessione iuris percipiendi omnes et singulas decimas in locis praedictis pacifica et quieta vel quasi gaudere ipsasque decimas cum integritate per[cip]ere1) et habere sibique, quominus huiusmodi decimas cum integritate percipere et habere valeat, impedimentum aliquod nullatenus inferatis seu praestetis per vos vel alium seu alios directe vel indirecte, publice vel occulte quovis quaesito colore neque impedientibus ipsum dominum Michaelem rectorem vel dictum suum procurat[or]em1) in his detis auxilium, consilium vel favorem. Et nihilominus vos domine Nicolae infra sexaginta dierum spatium post praesentationem et notificationem praesentium ac requisitionem vobis super hoc factam immediate sequentium, quorum sexaginta dierum [vi]ginti1) pro primo, viginti pro secundo et reliquos viginti dies vobis pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, omnes et singulas decimas per vos aut alium vestro nomine in dictis locis a tempore motae litis prae[di]ctae1) citra ex fructibus praedictis perceptas [S. 7] si exstant alio quin [ ]1) de camera pro expensis per dictum dominum Michaelem rectorem in prosecutione dictae litis factis et per dictum dominum Johannem de Thomariis auditorem taxatis, in quibus estis [ ] 2) et praesenti nostro processu, ad quos easdem literas et praesentem nostrum processum taxavimus, ipsius domini Mathiae procuratoris iuramento [ ] et realiter assignetis cum effectu vel vos super illis amicabiliter concordetis cum eodem. Quod si forte praemissa omnia [ ] vel aliquid in contrarium feceritis ac monitionibus, mandatis et requisitionibus nostris huiusmodi immo verius dictae generalis [ ]les fueritis in praemissis necnon in contradictores quoslibet et rebelles dictumque dominum Michaelem rectorem vel procuratorem [ occu]lte, directe vel indirecte quovis quaesito colore cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint [ excommunica]tionis sententiam ferimus in his scriptis et etiam promulgamus. Vobis vero reverendo patri domino archiepiscopo Strigoniensi [ ] quod feceritis per vos vel submissam Personam, praedicta sex dierum canonica monitione praemissa ingressum ecclesiae interdicimus3) in [ ] edicta canonica monitione praemissa suspendimus a divinis, verum si praefatas interdicti et suspensionis sententias per [ ] ex tunc prout ex nunc in his scriptis dicta canonica monitione praemissa excommunicationis sententia innodamus. Ceterum4) cum [ p]luribus aliis arduis negotiis in Romana curia legitime occupati universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, [ ] tam cathedralium quam collegiatarum ac parochialium rectoribus ecclesiarum vicariis quoque perpetuis et capellanis curatis [ ubil]ibet constitutis et eorum cuilibet in solidum super ulteriori executione huiusmodi mandati apostolici atque nostri facienda tenore praesentium [requirim]us et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie communiter et divisim eisque nihilominus ac eorum cuilibet in virtute [ ] fuerint super hoc requisiti seu fuerit requisitus immediate sequentium, quos ipsis et eorum cuilibet pro omnibus dilationibus [ prae]missa ferimus in his scriptis, districte praecipiendo mandamus, quatenus ipsi vel eorum alter qui fuerint ut praemittitur requisiti [ ]que dominum Nicolaum omnesque alios et singulos, quorum interest vel intererit et quibus praesentes nostrae literae dirigunter et ad alias [ ] sententiae et hunc nostrum processum omniaque et singula in eis contenta vobis et aliis quibus expediens fuerit coniunctim [ v]el procuratorem suum eius nomine possessione pacifica et quieta iuris [S. 8] percipiendi omnes et singulas decimas ex fructibus ex[crescentibus eiu]s nomine de decimis ex fructibus praedictis a tempore motae litis praedictae citra perceptis per dictum dominum Nicolaum rectorem ] singula nobis in hac parte commissa plenarie exequantur iuxta traditam seu directam a dicta generali synodo nobis formam [ ] dictas per nos latas sententias aliquid suspendendo vel absolvendo immutare. Et si contingat nos super praemissis in aliquo [ re]vocare nisi de revocatione ipsa specialem et expressam in nostris literis fecerimus mentionem per praefatum autem nostrum processum [ ] possint seu possit in huiusmodi negotio per se vel alium seu alios procedere prout eis seu eorum alteri visum fuerit expedire prae[ ] et non per vos vel quemcumque alium illicitum detentorem quomodolibet contra ipsius domini Michaelis rectorem detineri contrarium [ ]ssis petentibus et habere debentibus petentium quidem sumptibus et expensis. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praefatas nostras sententias [ ] et singulorum fidem et testimonium praemissorum praefatas nostras literas aut1) praesens1) publicum1) instrumentum huiusmodi nostrum processum [in se continentes sive continens exinde fieri et per notarium publicum nostrumque et huiusmodi causae coram nobis scribam infra scriptum subscribi et publicari nostrique] sigilli fecimus appensione communiri. Datum et actum Constanciae provinciae Maguntinae in domo habitationis nostrae sumo[ ] apostolica sede pastore carente et tempore generalis concilii Constanciensis. Praesentibus ibidem discretis viris domino Johanne [ Wrati]slauiensis diocesis testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

(Notarzeichen.)
[ ] publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, quia dictarum literarum executoriarum praesentationi et [ ]teris et processu taxationi, sententiarum fulminationi et subdelegationi omnibusque aliis et singulis, dum sic ut [ ] alium fideliter scriptum exinde confeci signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione [ ] rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum. Constat mihi notario praedicto [ l]itis processus computando in his dictionibus videlicet, ingressum ecclesiae interdicimus, necnon in quarta linea [ ], aut praesens publicum, quas non vitio sed errore factas approbo ego notarius ante dictus.


a) Die Fußnoten wurden in diesem Band des UB jeweils seitenweise gezählt. Auf die vorliegende Urkunde entfallen: 1-4 auf S. 5, 1-2 auf S. 6, 1-4 auf S. 7, 1 auf S. 8.^
[S. 5]
1) Joanni.^
2) Bis hierher verlängerte Schrift.^
3) Kleine verlängerte Schrift. [5x]^
4) Lücke durch Ausschnitt, etwa 1 cm.^
[S. 6]
1) Lücke durch Ausschnitt, etwa 1 cm. [8x]^
2) So Vorlage. ^
[S. 7]
1) Lücke 12.5 cm breit. ^
2) Ausschnitt im Rechteck, 24 cm breit, 13 cm hoch (die Notariatsbeglaubigung nicht eingerechnet). Grösse des ausgeschnittenen Pergaments im Rechteck: 33 cm breit, 25.5 cm hoch (die Plica mitgerechnet). ^
3) ingressum ecclesiae interdicimus auf Rasur. ^
4) Kleine verlängerte Schrift. ^
[S. 8]
1) Auf Rasur. [3x]^