Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 3544 aus Band VI

Seite im UB:
292-295a)

Heute in:
Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Archivabt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


3544


1467 August 18 Der Konvent von Kolozsmonostor beurkundet das zwischen Vertretern des siebenbürgischen Adels, der Sachsen und der Szekler abgeschlossene und gegen König Matthias gerichtete Übereinkommen.

Orig. Perg. Staatsarchiv Wien, Haus-Hof- und Staatsarchiv, Urkundenabteilung. Siegel war an schwarzbrauner Seidenschnur angehängt. [S. 293]

Druck: Notizenblatt (») II, 1852, 197. Szabó, Szék. oklevéltár (») I, 207 Nr. 171 = Hurmuzaki, Documente (») II, 2, 172 Nr. 153. Archiv (») Neue Folge XII, 1874, 93 Nr. 20.
Regest: Archiv (») Neue Folge XV,, 1880, 195 Nr. 38.

Conventus1) monasterii beatae Mariae virginis de Clusmonostra omnibus Christi fidelibus tam praesentibus quam futuris praesens scriptum inspecturis salutem in omnium salvatore. Ad universorum tam praesentium quam futurorum harum serie notitiam volumus pervenire, quod egregii nobilesque viri Ladislaus senior Desewfi de Losoncz, Michael de Swk, Benedictus Weres de Farnas, Michael de Gerend, Martinus de Iklod, Stephanus Erdely de Somkerek et Petrus de Hozywazo, item nobiles ac prudentes et circumspecti viri2) Nicolaus de Vizakna nec non Ladislaus iudex de Zazwaras, Gaspar Dor de Megyes, Laurentius Pereczswthew iudex de Brassovia, Anthonius Parvus de eadem, Petrus Thewrek de Bystricia similiter in ipsorum ac singulorum Saxonum quarumlibet sedium Saxonicalium nominibus et in personis ab una parte, siquidem ab altera agiles viri Ladislaus Alard de Megyesfalwa, Martinus de Naghlak Elyws de Thorozko, Georgius de Haranglab, Petrus de Borosnyo de sede Sepsy, Valentinus de Tharkan de sede Chyk, alter Valentinus Zwerdi et Matheus Zekel de sede Maros nostram personaliter venientes in praesentiam per eosdem spontanea eorum voluntate confessum extitit in hunc modum pariter et relatum: Quod ipsi visis et perceptis ipsorum ac totius regni Hungariae oppressionibus, molestiis et aerumnis quibus ex diruitione et abolitione privilegiorum per divos reges regni Hungariae consequenterque serenissimum dominum Mathiam regem dei gratia eiusdem regni Hungariae concessorum per ipsum dominum Mathiam regem paene oppressi existerent et usque ad ultimam devenissent desolationem, concordi voto parique consensu et voluntate, propitiatione divina favente libertates et praerogativa ipsorum et totius regni Hungariae contra quoslibet cuiuscumque generis, lingwagii, status, conditionis et praeeminentiae homines volentes manutenere, defendere et conservare et contra hos, qui contra praemissa obstare, contradicere et operare machinarentur, in manu forti iuxta eorum possibilitatis exigentiam procedere, tamdiu donec auxilio divino huiusmodi praerogativa et libertates ipsorum ac totius regni Hungariae in suum bonum et felicem statum coadunare et restaurare possent. Spectabiles et magnificos dominos Johannem et Sigismundum comites de Sancto Georgio et Bozin necnon Pertholdum Eiderbach de Monyorokerek, vaivodas Transilvanos Siculorumque comites ac Emericum et Stephanum terrae Scepusiensis similiter comites in eorum directores et antecessores elegissent speciales, certa obligamina infra declaranda eisdem inviolabiliter et inconcusse observare promittentes. Immo promiserunt et obligarunt se coram nobis primo: Quod ipsi regnicolae ipsarum partium Transsilvanarum fient oboedientes et consentientes voluntati praetactorum dominorum directorum et antecessorum fratrum atque amicorum ad eos in praesenti negotio adhaerentium contradictione absque aliquali adinventa ad conservandum ipsorum necnon totius regni Hungariae ac praelibatorum dominorum antecessorum ad eosque pertinentes libertates, et quod unicuique regnicolarum iidem domini directores secundum consuetudines et iura dictarum partium Transsilvanarum iustitiam administrandi habeant potestatis facultatem. Etiam habeant auctoritatem levandi ipsos regnieolas praefatarum partium Transsilvanarum iuxta necessitatem contra quoscumque inimicos in hoc negotio contingentes ad quascumque partes secundum libertates eorum. Et iterum quod si contra potentiam regis fieret conflictus in campo cum dictis antecessoribus et directoribus fratribusque suis ac in hoc negotio ipsis adhaerentibus, si fuerit opportunum, in eorum auxilium prout fortius et melius poterunt advenire promiserunt se pugnaturos pro conservandis praefatarum partium Transsilvana-[S. 294]rum ac totius regni Hungariae libertatibus. Item quod fumales florenos, sicuti dicari disposuerunt, ad manus ipsorum antecessorum et directorum assignare spoponderunt. Item quod treugam pacis foedus et pactum quodcumque sub quocumque colore absque consensu et voluntate praelibatorum dominorum antecessorum seu qualiscumque modi concordiam cum quocumque hominum inire nolunt, nisi partium concurrat assensus. Item quod si contingeret tempore medio ratione praesentis negotii aliquem dictorum dominorum antecessorum fratrum aut in hoc negotio eis auxiliantium castrum vel castra, civitates, oppida et villas ac quascumque hereditates perdere et ammittere, interim quousque omnia illa redderentur et restaurarentur, cum nemine pacem facient, donec omnia illa effectualiter recuperentur. Item si contigerit aliquem vel aliquos praedictarum partium Transsilvanarum in captivitatem inimici labi vel quocumque periculo praeveniri pactum per talem vel per tales infringi minime queat, et quod nemo regnicolarum ipsorum ad cuiuscumque iudicis sive spiritualis sive saecularis mandatum ab isto negotio se eximere possit, nisi usque finem perseverare. Item quod nullam innovationem pacis vel guerrae absque voluntate et consensu praetitulatorum dominorum antecessorum seu directorum suorum proprio motu excitare volunt praeter consensum eorundem. Item quod si contigerit ad finalem decisionem et conservationem praesentis negotii, ut ipsi autecessores et directores ipsorum cum praesenti pecunia, quam nunc dant, et proventibus regalibus in partibus Transsilvanis manibus dictorum antecessonun assignatis in effectum perducere nequirent extunc ipsis congregatis in unum, tam nobiles, Saxones et Siculi partium dictarum Transsilvanarum unanimi inito consilio maturo et deliberato teneantur eis antecessoribus secundum arduam necessitatem regni auxilium, prout rei extunc arduitas requireret, praebere cum sumptibus et pecuniis. Si vero aliqua partium recusaret aliae duae partes arceant ad exequendum eam partem recusantem pro libertatis pacifica conservatione et rectificatione. Item insuper quod usque ad finalem et effectualem determinationem praesentis incepti negotii pro libertatibus regni ab ipsis dominis antecessoribus suis nec non fratribus eisque in praesenti negotio adhaerentibus seu partem tenentibus, per nullam viam quam humanus intellectus posset capere nec timore, amicitia, dolo, fraude vel dono atque amore quoquomodo declinabunt, se cum omnibus viribus, conatibus, capitibus et rebus cum eis firmiter stabunt et ipsis adhaerebunt, quod absit, etiam cum ammissione omnium praemissorum factum praesens exequentur, cum cunctis laboribus, fatigiis et expensis atque sumptibus; et si contigerit aliquem iamdictorum antecessorum suorum in conflictu aut alias, quod deus avertat, morte praeoccupari propter hoc negotium praesens continuetur et ex eo ab aliis fratribus antecessorum non se avertent, sed cum eis finaliter perseverabunt. Et quod haec omnia praemissa et quaevis praemissorum singula per ipsos regnicolas nominatos praelibatarum partium Transsilvanarum observentur et observari debeant, fide ipsorum bona christiana mediante, iuxta vim et formam registri iuramentalis pro praenarratis dominis antecessoribus et directoribus suis fratribusque ipsorum obligarunt coram nobis cuiusquidem registri iuramentalis tenor est: Sic nos deus gloriosus ac intemerata virgo Maria eius beatissima genitrix et omnes electi dei adiuvent, conservent, vivificent et auxilientur, et ut dominus noster Jesus Christus intercessione beatissimae virginis Mariae et omnium sanctorum sacratissimum dominicum corpus in mortis articulo praestet nobis et finem bonum tribuat, subitaneaque et improvisa morte nos et haeredes nostros pariter non deserat ac fides nostra christiana, qua baptismum suscepimus, nobis ita auxilietur, ut omnia praemissa sine dolo et fraude3) qualitercumque excogitata et adinventa astutia firmiter fideliterque mutuo observabimus4) usque ad determinationem huius rei et facti suprascripti. Quod si autem nos huiusmodi [S. 295] contractum mutuum in toto vel in parte infringere attentaremus vel ipsum non observaremus quoquomodo, extunc nos propter non ipsius contractus observationem in fidei nostrae christianae confractionem ac honorum et humanitatum ammissionem convincamur et convinci debeamus eo facto nosque de talismodi contractus observatione et promissionis reintegratione a duabus personis ecclesiasticis publice requiramur et admoneamur et si observare, reintegrare, reformare et laesum contentare noluerimus, extunc absque omnis litis et ulterioris requisitionis strepitu sententiam maiorem excommunicationis, aggravationis, reaggravationis et brachii saecularis incuramus et a dominis archiepiscopis, episcopis, praepositis, abbatibus, presbyteris aut quibuscumque ecclesiasticis personis excommunicemur et singulis locis excommunicati denuntiemur. Superindeque nec a sede apostolica neque alia quacumque dignitate gratiam et relevamen absolutionis obtinere possimus nec valeamus et si obtinuerimus vel obtineremus nihil nobis suffragetur, sed perpetuae infamiae ingredine corrumpamur. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras privilegiales appensione sigilii nostri autentici munitas duximus concedendas. Datum feria tertia proxima post festum assumtionis beatissimae virginis Mariae, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo.


a) Erster Seitenumbruch nach Siegelbeschreibung.^

1) Verlängerte Schrift.^
2) Hierauf gestrichen nob.^
3) Vorlage frude. ^
4) Vorlage obsevabimus. ^