Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 3323 aus Band VI

Seite im UB:
146-148

Heute in:
Klausenburg, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivele Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Stadt Bistritz [Primăria Oraşului Bistriţa] (Inventar 58ff.), Urkunden Nr. 54.

Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


3323


1463 Mai 13 Der Rat von Klausenburg leitet die Streitsache zwischen seinen Mitbürgern Johannes Lach und Gregor Layos sowie den Hermannstädter Ratsherrn Stephan Agatha und Martin Remser um geraubtes Handelsgut an den Bistritzer Rat zur Entscheidung weiter.

Orig. Pap. Arh. St. Cluj-Napoca, Archiv der Stadt Bistriţa Nr. 54. Siegel rund, Dm. 36 mm, in grünes Wachs auf der Rückseite zum Verschluss aufgedrückt. Reste mit Turm von 5 Zinnen gekrönt, daneben links und rechts zwei Mauerstücke mit 3 Zinnen. [Abb. aus dem UB untena).]

Regest: Berger, Urkunden-Regesten (») 32 Nr. 162. Berger - Wagner, Urkunden-Regesten (») I, 54 Nr. 162. +

Paratam in singulis complacendi voluntatem. Prudentes viri fautores et amici nobis sincere dilecti. Vestris notificamus amicitiis, quodcum circa sextam anni revolutionem festivitatis videlicet beati Egidii abbatis1) certis ex nostris concivibus tunc Waradini existentibus circumspecti viri Stephanus Agatha et Martinus Remser dicti, iurati cives civitatis Cibiniensis, certas res mercimoniales vasculo inclusas honesto Johanni Lach dicto concivi nostro pretio tradidissent, ut easdem ad Cibinium repraesentare deberet. Sed quia currus ipsius Johannis Lach nimium fuisset oneratus, ipsum vasculum cum rebus honesto Gregorio Layos dicto similiter concivi nostro, consocio suo huc ad Coluswar pretio conducendum tradidisset. Ipsis autem venientibus cum eorum curribus [S. 147] quidam malefactores de familia condam magnifici Michaelis Zylagy existentes armatis manibus in ipsos irruentes eosdem currus simulcum universis rebus mercimonialibus auferentes reduxissent. Quiquidem concives nostri videntes se oppressos ac dampnificatos cum eiusdem malefactoribus pro sexingentis florinis auri concordando composuissent. Quibus persolutis iidem concives nostri talem inter se statuissent pactum, ut huiusmodi res et bona mercimonialia, quae sic universaliter redemissent hic ad nullius concivis nostri domum, sed ad locum communiter videlicet ad domum librae ubi huiusmodi res ponderari consueverunt taxando, unicuique eorum, ut contradictum fuisset, deduci deberent, ut qualibet eorum iuxta contributorum qualitatem recompensam reciperet de eisdem aequivalentiam. Quo facto venit et providus Petrus noster hospitalensis praemissorum particeps volens etiam recipere aequivalentiam de eisdem. Honestus autem Lucas Kleynmester concivis noster, ex quo ipse plus eo exponente contribuatur praedictas res relictas in domum suum apportavit, asserens se hoc de consensu cuiusdam familiaris praedictorum Stephani Agatha et Martini Remser fecisse; residuas autem res idem Lucas Kleynmester in boltha sua ab eo tempore quasi usque ad festum nativitatis Christi conservasset, quas tandem praefatus famulus dictorum Stephani et Martini recepisset et in aliam domum deduxisset, quae postea per violentas manus ablatae fuissent. Quo facto praefatus Stephanus Agatha huc veniens requisivit res suas a eodem Johanne Lach, quiquidem respondendo dixit, famulum suum easdem recepisse et quo me placuisset voluntati deportasset. Ipse autem Stephanus Agatha non contentus post certum temporis spatium eundem Johannem Lach Cibinii cum curro et equis suis prohibentis arrestavit, et cum iudicio Cibiniensi et septem sedium convenit et pariter praevia ratione litigante. Ita ut praefactus Stephanus Agatha eundem Johannem Lach iudicio convincit, ubi praefati iudices septem sedium praefato Johanni Lach terminum comparationis praefigentem ad audiendum sententiam per eos ferendam et iuramenta; ad quem idem Johannes Lach non venit nec per procuratorem suum comparare curavit, propter quam negligentiam praenotati iudices eorundem Johannem convictum pronuntiantes. Expost contigit praefatum famulum huc venire quem praedictus Johannes Lach voce ipsius Stephani Agatha detinere fecit. Qui dum requiretur de rebus, dixit easdem per manus violentas fore receptas et ablatas. Et cum idem famulus non habuisset unde solveret eum abire permiserunt. Quo facto antefatus Johannes Lach videns se in hac parte oppressum, volens se de huiusmodi dampnis recuperando relevare praescriptum Gregorium Layos coram nobis attraxit in causam contra ipsum proponentem, quomodo ipse certas res mercimoniales sibi ad currum suum praesentasset, ut easdem sibi in domo suo repraesentare deberet quas rehabere vellet, immo nec ipsas res de curru suo deposuisset, nec per se nec per alium minime dare nec notificare curasset. Quo audito praefatus Gregorius Layos per modum responsionis obiecit, quod licet idem Johannes Lach huiusmodi res ad currum suum praesentasset, tamen supervenientibus periculis superius expressis et eidem Johanni Lach bene notificatis et qualem pactum altrinsecus fecissent. Ideo ipse Gregorius Layos tamquam compulsus ipsas res mercimoniales in domo communi ut conductum fuerat reliquisset, quasquidem res supradictus Lucas Kleynmester in domum suam deportasset, ob hoc ipse annotato Johanni Lach super praemissis quoquomodo respondere nolet. Auditis itaque propositionibus partium et responsionum obiectionibus, nos iudex in sede nostra iudiciaria pro tribunali consedentes diffinivimus sententionaliter pronunciantes, quod ex quo praescriptus Gregorius Layos ipsas res mercimoniales eidem Johanni Lach non restituisset, in specie ut promiserat se negligens praestitisset, sic et de praedicto Kleynmester, ex quo idem etiam easdem res tanto tempore conservasset et praefato Gregorio Layos currifero non repraesentasset sed remissus existentes. Sic et de anno [S. 148] dato Johanne Lach, ex quo ipse easdem res nec de pondere nec de ipso Kleynmester redimere nec ad Cibinium reducere non curasset, sed tamdiu negligens perstitisset, ideo nos iudex tam eosdem Gregorium Layos et Lucam Kleynmester quam saepedictum Johannem Lach propter huiusmodi eorum negligentias simul et universaliter convictos pronunciamus et ad solutionum dampnorum videlicet centum et octo florenorum auri obligatos fore. Quo percepto memorati Gregorius Layos, Lucas Kleynmester et Johannes Lach non contenti, ipsam causam de sede nostra iudiciaria ad nos iuratos cives in unum congregatos provocarunt. Quam sententiam sic ut praefertur latam intelleximus quam diligenter ruminandam iudicandam commisimus, quod ex quo saepedictus Johannes Lach pactum scivit praedictum et dictas res mercimoniales tamdiu impositas non redemisset neque easdem attendisset, ut tenebatur, sed negligens et remissus existentes easdem dissipari et desperdi permisisset. Obhoc nos eundem Johannem Lach ipsum solum causa in praemissa reddidimus quittum et ad praemissorum solutionem obligatum, praefatos autem Gregorium Layos et Lucam Kleynmester reddidimus et pronunciamus quittos et per omnia absolutos. Actor autem videlicet saepedictus Johannes Lach de huiusmodi nostro iudicio minime contentus ipsam causam cum serie suae adiudicationis per vos discutiendam ad vestros appellant amicitias. quas intime rogamus hortando, quatenus iustitiae intuitu dictam causam in vestri medio iuxta vestrae civitatis iura prout vobis videbitur vestris in literis praesentibus intersertis et inclusis nobis notificare non differatis. Quod etiam easdem vestras amicitias volumus amicabiliter promereri. Datum feria sexta proxima ante festum beatae Sophiae, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio.

Iudex et iurati cives civitatis Coluswariensis.

Auf der Rückseite Adresse: Prudentibus et circumspectis viris, iudici et iuratis civibus civitatis Bistriciensis, fautoribus et amicis nobis sincere dilectis.


a) Im UB Abbildung des Siegels des Rats von Klausenburg auf Tafel VI, Bild 2, unten als »Abb. ^

1) September 1.^

Abb.