Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 3281 aus Band VI

Seite im UB:
118-119

Heute in:
Hermannstadt, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Urkundensammlung [Colecţia de documente medievale], Serie U. III (Inventar 27), Nr. 171.

Druckvorlage:
nach Abschrift

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


3281


Viterbo 1462 Juni 15 Papst Pius II. gewährt allen Besuchern der Weissenburger Kirche, die in den bereitgestellten Opferstock 4 Goldgulden als Beisteuer zum Kampf gegen die Türken erlegen, vollständige Vergebung ihrer Sünden.

Abschrift Pap. der Zeit um 1500, Pap. Arh. St. Sibiu U III 171.

Pius episcopus servus servorum dei universis Christi fidelibus praesentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Catholicae fidei devotionem et animarum Christi fidelium salutem summo desiderantes affectu ad ea libenter intendimus per quae perfidorum et crudelissimorum hostium eiusdem fidei nefanda conteratur iniquitas ac eorum furiosa compescatur audacia. Et ut Christi fideles maxime ipsis hostibus vicini ad exibendum contra eosdem hostes oportunum defensionis auxilium eo fervencius animantur, quo maius ex hoc animarum suarum commodum se speraverint adepturos, nonnunquam pro temporalibus suffragiis spiritualia eis munera videlicet remissiones et indulgentias elargimur. Cum itaque atrocissima Christiani nominis inimica Turcorum barbaries non solum Constantinopolitanam sed plures alias urbes, terras et loca Christianorum suo subiugaverit imperio et passim appropinquet ac cotidie magis et magis erigatur in superbiam id suis iuribus praesumens ascribere, quod propter peccata populi Christiani noscitur accidisse apertis namque faucibus Christianum sanguinem insatiabiliter siciens et effundens praeter virginum, matronarum et adolescentum miserandam direptionem nihil incolumine dimittat, quod ferro aut igne devastari posset novusque allatus sit rumor de incredibili ipsorum Turcorum apparatu et invalidissimis terra marique exercitibus, ex quibus non modo regno Hungariae quod in faucibus ipsorum Turcorum et aliorum crucis Christi hostium tamquam murus positur Christianitatis scutum esse censetur, sed etiam ipsi universae Christianitati maximum posset affere detrimentum ad gravem nominis et religionis Christianae confusionem. Nos igitur, qui alto et incomprehensibili deo in conspectu totius populi constituimus vota nostra ut Christi fideles in dicto regno tute permanere et maiori cum fervore praefatis Turcis resistere valeant, attendendes quod regnum ipsum mediantibus virtutibus carrissimi in Christo filii nostri Mathiae regis Hungariae illustris aliorumque Christi fidelium in eodem regno commorantium murus fortissimus et inexpugnabilis esse poterit et quod si ille rumperetur et Turcis praedictis illinc pateret aditus procul dubio gloria Christianae nominis in magno periculo versaretur et propterea cum dei causa agatur regnum praedictum quoad iuvatur ac animarum saluti incolarum eiusdem regni providere. Et ut fideles Christi(1) defensione totius Christianitatis utilitate eo ferventius prosequantur quantum nobis ex dispositione divina conceditur providere volentas de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus personis tam dicti regni Hungariae quam etiam aliis undecumque adventientibus vere penitentibus et confessis, qui in festis beati Michaelis archangeli et apparitionis eiusdem a primis vesperis usque ad secundas earundem festivitatum ecclesiam Transsilvanensem personaliter et devote visitaverint ac in certa ad id in dicta ecclesia deputanda capsa summam quatuor florenorum Hungarorum seu ducatorum vel monetae in partibus illis currentis in pecunia numerata pro subsidio Christianorum contra Turcos ipsos cum effectu posuerit plenariam verriam et remissionem peccatorum suorum omnium apostolica auctoritate concedimus per praesentes. Volumus autem, quod in eadem ecclesia una capsa cum tribus clausuris pro pecuniis praedictis deponendis deputetur, quarum duas viri duo ecclesiastici [S. 119] per dilectos filios capitulum dictae ecclesiae deputandi, tertiam vero ordinarius loci teneant et in praedicta capsa pecuniae ibidem erogandae fideliter et legaliter conserventur et in suffragium christianorum contra dictos impios Turcos de consiliis ordinarii et deputandorum praedictorum, praesidente tamen eidem consilio dilecto filio nostro Dyonisio tituli sancti Ciriaci in termis presbitero cardinali Strigoniensi apostolicae sedis legato et eius ad id accedente consensu et non alias exponentur. Si quis vero deputatorum praedictorum vel quaecumque alia persona cuiuscumque dignitatis, status, gradus praeeminentiae vel conditionis fuerit etiam si regali, reginali, archiepiscopali, episcopali aut quavis alia ecclesiastica seu mundana dignitate praefulgeat quiquam ex dictis pecuniis scientes alios quam in praedictos usus convertendis recipere praesumserit, excommunicationis sententiam a qua nisi per Romanorum pontificem praeterquam in mortis articulo constitutus absolvi non possit incurrat eo ipso sintque eius successores et heredes ad faciendam sub poena excommunicationis huiusmodi de illis omnibus, quae sic recepta fuerint postquam de eis notitiam habuerint si1) et in quantum illius bona, quae ad ipsos pervenerint, ad id sufficiunt restitutionem efficaciter obligati. Ceterum, ut visitantes et porrigentes praedicti conscientiae pacem et animarum salutem deo propicio2) consequi possint praefato et pro tempore existenti episcopo Transsilvanensi deputandi in dicta ecclesia praedictis diebus tot confessores idoneos saeculares vel religiosos cuiuscumque ordinis etiam mendicantium et regularis observantiae quot iuxta concursu populi fore noverit opportunus dictisque confessoribus supradictos Christi fideles utriusque sexus eorum confessionibus diligenter3) auditis pro commissis in omnibus et singulis casibus etiam sedi apostolicae reservatis illis tamen acceptis, qui in cancellaria nostra de mandato nostro expressi sunt, videlicet offensae ecclesiasticae libertatis violationis interdicti a sede apostolica impositi terminum haeresis cuiusvis offensae inobedientiae seu rebellionis in Romanum pontificem seu sedem apostolicam praeberiandus offensae personalis in episcopum vel alium praelatum invadentium, depredantium aut alias devastantium terras ecclesiae Romanae immerite subiectas propter censuras latas in die coenae domini ac ecclesia invadentium romipetas seu quoscumque alios ad Romanam curiam venientes absolvendi eisque penitentiam salutarem iniungendi necnon vota quaecumque per ipsos fideles forsan emissa seu imposterum forsan emmittenda religionis ultra marino liminum apostolorum et beati Jacobi in Compostella votis dumtaxat acceptis in huiusmodi subsidium et non alias commotandi eosque ab iliorum observantia penitus liberandi et absolvedi plenam et liberam tenore praesentium concedimus facultatem. Propterea omnes et singulos Christi fideles utriusque sexus in domino praesentibus exhortamur, ut ad recipiendam remissionem huiusmodi toto mentis affectu confessionis et contritionis veris praecedentibus se praeparare studeant atque curent ita, quod illis mediantibus per salvatoris domini nostri Jesu Christi ac ipsius gloriosae genetricis beatae Mariae virginis apostolorumque praefatorum ac reliquorum omnium sanctorum et sanctarum dei merita eadem remissione gaudentes ab insidiis et periculis Turcorum eorundem liberati de illis ob tantam ad laudem et gloriam ipsius Christiani nominis victoriam ac divina aeternae felicitatis praemia consequantur. Praesentibus post duos annos minime valituris. Datum Viterbii, anno incarnationis dominice millesimo CCCCo LXo secundo, decimo septimo Calendas Julii, pontificatus nostri anno quarto. [S. 120]


1) Hierauf ad gestrichen.^
2) Hierauf deo gestrichen.^
3) Hierauf add gestrichen.^