Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 2645 aus Band V

Seite im UB:
251-253

Heute in:
Hermannstadt, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Urkundensammlung [Colecţia de documente medievale], Serie U. II (Inventar 25), Nr. 122.

Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


2645


Hermannstadt 1448 April 8 Der öffentliche Notar Urbanus Petri von Steinau bezeugt, dass die Gemeinden Deutsch-Kreuz, Meschendorf und Klosdorf in dem Streit mit dem Kerzer Abt Johannes Bornequel den öffentlichen Notar Lorenz Michaelis, den Kaplan Nikolaus und den Johannes Greb zu ihren Prokuratoren ernannt haben.

Orig. Perg. Arh. St. Sibiu U II 122. [Abb. aus dem UB untena).]

In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione undecima, die lunae, octava mensis Aprilis, hora vesperarum1) vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia papae quinti anno eius primo2) in stuba maiori habitationis providi et circumspecti viri Jacobi alias magistri civium opidi Cybiniensis, Strigoniensis iurisdictionis, opidi eiusdem in mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum praesentia personaliter constituti sagaces viri Michael Luce de Cruce et Laurentius Poldener de Messchonis villarum iam dictarum iurati seniores et inhabitatores ipsorum et hospitum ac incolarum universorum villarum iam dictarum Crucis, Mosschonis et Nicolai nominibus Transsiluanensis diocesis omnibus melioribus [S. 252] modo, via, iure, causa et forma quibus melius et efficacius potuerunt et debuerunt, fecerunt, constituerunt creaverunt et solemniter ordinaverunt suos veros, certos, legitimos et indubitatos procuratores, actores et negotiorum ipsorum gestores ac nuntios speciales et generales ita tamen, quod specialitas generalitati non deroget nec e contra videlicet discretos, honorandos et providos viros Laurencium Michaelis de villa Dominarum notarium publicum opidi Cybiniensis praetacti commansorem, dominum Nicolaum de Kappusch maiori, reverendissimi patris et domini Mathiae episcopi Tanssiluanensis capellanum, ac Johannem Greb de praefata Cruce Transsiluanensis diocesis absentes tamquam praesentes et eorum quemlibet in solidum ita, quod non sit melior conditio primitus occupantis nec deterior subsequentis, sed quid unus eorum inceperit alter ipsorum id prosequi valeat, mediare et finire ad prosequendum et pertractandum causam et causas, quae vertuntur seu verti et esse sperantur coram reverendissimo in Christo patri et domino domino Mathia episcopo ecclesiae Transsiluanensis praedicto vel eius in spiritualibus vicario ad hoc specialiter depuatto, inter dictos dominos constituent es ex una et venerabilem dominum Johannem Bornquel, ut asseritur, abbatem vel alios quoscumque abbates de Kercz aut alias quascumque personas spirituales vel saeculares partibus ex altera tam coram praelibato domino episeopo Traussiluanensi aut eius ut praemittitur in spiritualibus vicario quam aliis quibuscumque iudicibus sive commissariis delegatis, subdelegatis, ordinariis, extraordinariis, executoribus sive subexecutoribus datis seu dandis, deputatis seu deputandis nec non agendum in causa et causis quibuscumquc, ipsos constituentes et eorum iura in omnibus et per omnia defendendum, libellum seu libellos et quaseumque petitiones summarias dantum et recipiendum, litem seu lites contestandum et contestari videndum, de calumnia vitanda et veritate dicenda cum omnibus et singulis capitulis in et sub calumniae iuramento contentis iurandum et deliberandum iurarique et deliberari videndum necnon quandocumque alterius generis licitum iuramentum in animae Constitutionem praestandum et ex adverso praestari videndum, ponendum et articulandum ponique et articulari videndum, positionibus et articulis partis adversae respondendum suisque responderi petendum contra articulos partis adversae dicendum et excipiendum testes, literas, scripturas, processus, privilegia, statuta, iura, et munimenta ac instrumenta et quaecumque alia probationum genera producendum et produci videndum consuetudines allegando, contra testes eorumque dicta et personas necnon quemeumque ex adverso producta dicendum, excipiendum, replicandum, duplicandum, triplicandum et quadruplicandum, crimina et defectus obiciendum, opponendum et probandum, declarandum et declarari videndum, concludendum et renunciandum concludique et renuntiari petendum et obtinendum, sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas ferri petendum et audiendum, ab ea seu eis et quocumque alii gravamine illato et inferrendo provocandum, et appelandum, appelatas semel et pluries petendum et recipiendum, appellationem seu appellationes prosequendum, intimandum, insinuandum et notificandum, absolutionem vero simpliciter vel ad cautelam necnon restitutionem in integrum principaliter vel incidentaliter et quaecumque alia iuris beneficia impetrandum et obtinendum et impetratis ex adverso contradicendum, expensas taxari videndum et super ipsis si necesse fuerit iurandum eorumque solutionem petendum unum quoque vel plures procuratorem seu procuratores loco ipsorum substituendum, eum vel eos revocandum et onus procurationis huiusmodi in se reassumendum, totiens quotiens ipsis placuerit et in posterum visum expedire fuerit et generaliter ad omnia alia et singula faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandum, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna et quae ipsimet constituentes facerent et facere possent, si praemissis omnibus et singulis prae- [S. 253] sentes et personaliter interessent, etiam si talia forent, quae mandatum exigerent magis speciale, quam praesentibus est expressum promittentes. Insuper mihi notario publico infrascripto ut et tamquam publicae et authenticae personae rite et legitime stipulati vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum se ratum, gratum atque firmum perpetuo babiturum totum id et quicquid per dictos eorum procuratores constitutos et constituendos seu substituendos ab eis vel eorum altero actum, factum, dictum, gestum procuratumve fuerit in praemissis aut aliquo praemissorum relevantes nihilominus et relevare volentes dictos suos procuratores constitutos et substitutos vel substituendos ab eisdem vel eodem et eorum quemlibet communiter et divisim ab omni onere satis dandi iudicioque sisti et iudicatum solui cum omnibus suis clausulis necesariis et oppotunis sub hypotheca obligationum omnium et singulorum bonorum ipsorum praesentium et futurorum de et super omnibus et singulis praemissis idem constituentes petiverunt sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica con<fic>i3) et fieri instrumentum et instrumenta. Acta sunt haec in oppido Cybiniensi praetacto anno, indictione, die, mense, hora, loco et pontificatu quibus supra praesentibus ibidem honorabilibus et providis viris dominis Petro Sigismundi de Salisfodino provisore domus hospitalis sancti spiritus in Cybinio praetacto, Anthonio Johannis de Werd cappellano eiusdem et Iacobo Jacobi alias magistro civium opidi Cybiniensis supranominatae Strigoniensis iurisdictionis testibus ad praemissa vocatis pariter et rogatis.

Vom Schreiber der Urkunde: Notarzeichen:
Et ego Vrbanus Petri de Stynawia clericus Wratisslauiensis dioecesis publicus papali ac imperiali auctoritatibus notarius approbatus quia praefatorum actorum ratificationem procuratorum constitutionem, ratihabitionem, relevationem, substitutionem omnibusque aliis et singulis praemissis dum sic ut praemittitur fierent et agerentur unacum praenominatis testibus praesens fui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc praesens publicum instrumentum manu mea propria conscriptum exinde confeci, me subscripsi et in hanc formam publicam redegi, quam signo et nomine meis solitis et consuetis roborando consignavi in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum requisitus et rogatus.


a) Im UB Abbildung der Urkunde auf Tafel V, unten als »Abb.. ^

1) Vorlage: vesparum.^
2) So Vorlage. In Wirklichkeit hat schon am 19. März 1448 das zweite Pontifikatsjahr begonnen.^
3) Lücke 0,3 cm.^

Abb.