Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 4652 aus Band VII

Seite im UB:
437-440

Heute in:
Hermannstadt, Staatsarchiv [Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale Romȃniei]
Heutige Signatur:
Urkundensammlung [Colecţia de documente medievale], Serie U. V, Nova Collectio posterior (Inventar 28), Nr. 1858.

Druckvorlage:
nach Original

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


4652


Klausenburg 1486 Juli 4 Der siebenbürgische Woiwode Stephan Báthori schaltet die Urkunden König Matthias' von 1486 Nr. »4632 und 1486 Nr. »4633 ein und beurkundet die Neufestlegung der Hattertgrenzen des Brooser Stuhls gegen Westen.

Orig. Perg. Arh. St. Sibiu. Nova Coll. post. 1858. Siegel war an grün-roter Seidenschnur angehängt.

Druck: Archiv (») 15, 1880, 207 Nr. 56.

Quibus1) praesentatis1) annotati magistri Ladislaus et Stephanus prothonotarii nobis attulerunt hoc modo. Quomodo ipsi feria tertia proxima post festum sacratissimi corpori Christi et aliis diebus ad id aptis et suffientis ad facies opidi regalis Zazwaras vocati necnon possessionum Thordas, Zarka et Waraswisze vocatarum in comitatu Albensi existentium ad idem opidum Zaazwaras pertinentes vicinis et cometaneis eiusdem et earundem universis inibi legitime convocatis et praesentibus accendentes annotatas villas seu possessiones Thordas, Zarka et Waraswisze ad ipsum opidum Saswaras utidem pertinentes a villis et possessionibus honorabilis capituli ecclesiae Albensis Pyspeky in de Hwniad necnon Paad eiusdem capituli ac Waynkerczth, Thamaspathaka necnon Kysdeng nobilium de eadem et Tormas venerabilis et religiosi fratris abbatis de Bwlch omnino in dicto comitatu Albensi existentibus habitis et possessione Marthondeng vocata similiter nobilium de eadem in eodem comitatu adiacentes vigore earundem literarum regalium a sese et ab invicem hiis metis et signorum metalium distinctionibus sepa- [S. 438] rassent et distinxissent quod primo1) et1) principialiter1) incipiendo metas terreas annotati possessionis Pyspeky ipsius capituli Albensis iuxta Marusium in vicinitati praetactae villae Thorda, quae posita est in planicie iuxta Nemus Marussi prope Marusium inde in commetanitate eiusdem [ ] 2) ab oriente remanentis precedit versus meridiem ad aliam terream metam erectam in eadem planicie hinc ascendit usque magnam viam per quam itur de Warasio in Dewam sub quia est meta terrea, quam viam pertranseuntes et in quodam rubeto in latere cuiusdam Beercz directe versus meridiem ascendentes quasdam tres metas terreas antiquas satis eminentes reperientes eas renovassent, quarum unam ab orientali Thordas aliam vero ab occidentali Paad praetitulati capituli Albensis terciam siquidem a meridionali plagis Waynkerchth possessionibus praedictis eorundem nobilium de eadem pro signis metalibus deputassent et designassent et ibi ante dictae possessionis Paad cum praefata possessione Thordas terminarentur. De hinc rubeto in praedicto ad huc in eadem plaga meridionali similiter in latere ipsius beercz per bonum spatium ascendendo quasdam arborem querci terris circumscisam pro meta cursuali dictae possessionis Thordas erexissent deindeque similiter eandem plagam meridionalem servando ad cacunem ipsius Beercz ascendissent ubi duas metas de terris aggregassent quarum una ab orientali possessioni Thordas praedictae reliqua autem antefatae possessioni Waynkerczth metas separarent. Deinde divertentes et eiundo in eadem beercz inter orientalem et meridionalem plagas quasdam tres metas de terra accumulassent. Unamque earum ab orientali praefatae possessioni Thordas alterius autem ab occidentali possessioni Waynkerczth tertiam denique a meridionali plagis possessioni Marthondenk pro metis deputassent. Ubi metae possessionis Waynkerczth praedictae cum praefatis possessionibus Thordas et Marthon denk terminant. Adhuc inter orientalem et meridionalem plagas per modicum spatium procedendo in eodem beercz viam metam cursualem de terras pro meta dictae possessioni Thordas aggregassent et inde progredientes directe ad dictam plagam orientalem in vertice eiusdem beercz non longe transeundo attigissent quandam vallem in cuius cacumine unam metam cursualem modo simili de terra erexissent. Et pro signo metali antedictae possessioni Thordas deputassent et de ipsa valle descendendo ipsam plagam orientalem in eodem beercz per bonum spatium currentem unam metam cursualem iamfatae possessioni Thordas de terris accumullatam designassent abinde ulterius eundo in parvo spatio in eodem beercz versus dictam plagam orientalem similiter unam metam de terra congregassent quam pro meta annotatae possessioni Thordas elegissent. Et de eodem beercz adhuc descendentes partium similiter inter orientalem et meridionalem plagas pergentes quasdam duas metas terrreas elevassent quarum una saepefatae possessioni Thordas alia vero possessioni Marthondenk antedictae metas distingueret. Ex indeque modosimili inter orientalem et meridionalem plagas parvum procedendum in latere seu descensu ipsius beercz unam metam cursualem pro meta praefatae possessioni Thordas consignassent abinde vero servata eadem plaga descendissent directe ad quendam rivulum Zekespathak vocatum et dictam plagam inter orientem et meridie servando iuxta e undem rivulum duas metas terreas elevassent quarum similiter una possessioni Marthondeng alia vero possessioni Thordas praedictis separarent. Ibique metae eiusdem possessionis Marchondeng cum dicta possessione Thordas terminarentur. Ab hinc eandem plagam per transeuntes dictum rivulum Zekespathak pertinentem metas adhuc cum eadem possessione Thordas et possessione abbatiae de Bwlch praedicta Tharmas vocata prope eundem rivulum unam novam metam terream erexissent. De hinc ad eandem plagam non longe procedendo in planicie similiter unam novam metam sub quidam arborem piri cumulassent de qua per parvum spatium [S. 439] ad eandem plagam euntes similiter in planicie novam metam terream erexissent de qua tendendo ad montem adhuc ad eandem plagam in ascensu montis inter terras arabiles novam metam terream elevassent abinde ad eundem montem semper eandem plagam tenendo ulterius ascendissent ubi penes quandam viam per quam de dicta possessione Thormas ad dictum opidum Zaazwaras itur novam metam terream erexissent. Inde adhuc eandem plagam servando ulterius ad dictum montem ascendissent et in latere eiusdem montis novam metam terream elevassent de hinc ascendendo ad cacumen eiusdem montis tres novas metas terreas accumulassent quarum una possessioni Thormas secunda vero Thordas quam Nicolaus Egidii, iudex de eadem Thordas sacramento septimo se ibidem more solito praestito eiusdem possessionis fuisse comprobavit. Tertia vero dicto opido Zaazwaros separarent in abinde in dorso eiusdem montis ad plagam meridionalem declinando et montis semper in eadem dorso proficiscendo circa finem eiusdem unam novam metam terream erexissent, de qua ad dictam plagam inter orientem et meridiem in dorso cuiusdam alterius montis euntes ad quendam monticulum ascendissent in cuius cacumine unam novam metam elevassent. Abinde adhuc semper in eiusdem montis dorso versus plagam orientalem diverdendo ad quendam alium monticulum pervenissent, ubi unam antiquam metam invenissent quam renovassent et iuxta eandem unam novam aliam erexissent quarum una possessioni Thamaspathaka alia vero opido Zaazwaras separarent, ubi Stephanus Wynczy, iudex de dicto opido sacramentum similiter septimo se super eo, quod a rescriptis tribus metis in loco sacramenti per iudicem de dicta Thordas praestiti elevatis veras ostensiones usque in hunc locum fecissent et terra sub eisdem ostensionibus semper ad praefatum opidum spectasset et pertinuisset sed indebite ab eodem occupassent praestitisse quarumquidem metarum ostensionibus et erectionibus a dicto rivulo Zekespathaka Johannes Cheh famulus praefati abbatis de dicta Bwlch usque ad praescriptam antiquam metam modo praemisso renovatam in persona eiusdem abbatis contradixisset abinde adhunc versus plagam meridionalem procedendo cum eadem possessione Thamaspathaka metas tenentes in parvo spatio in dorso montis processissent et unam antiquam metam invenissent quam renovassent de illaque ad quendam monticulum adhuc in dorso eiusdem montis versus dictam plagam meridionalem eundo pervenissent ad quendam monticulum in cuius sumpmitate antiquam metam invenissent quam simili modo renovassent abinde eandem plagam meridionalem servando. Ad unam antiquam metam accessissent quam modo simili renovassent. Ab hunc semper in ipsi dorso montis versus dictam plagam meridionalem per longum spatium progrediendo ad unam metam antiquam attigissent qua renovata ulteriusque cum possessione Kysdengh vocata metas tenentes modicum in dorso dicti montis ad eandem plagam meridionalem euntes in quendam montem ascendissent in cuius cacumine unam antiquam metam inventam reovassent. Abinde in eodem dorso montis versus dictam plagam meridionalem in bono spatio proficiscentes applicassent ad quandam magnam antiquam metam terream in cuius superficie duas metas novas erexissent. De quibus ad plagam inter orientem et meridiem in quosdam beercz regrediendo penes quandam viam tres novas metas terreas erexissent quarum una possessioni Zarka alia vero Kysdeng praedictis, tertia autem possessioni Waraswisze nuncupatae separarent. Hinc in eodem beercz ab eandem plagam inter orientem et meridiem euntes circa finem eiusdem beercz duas metas terreas erexissent. De quibus descendentes versus plagam orientalem eundo in latere montis unam novam metam terream cummulassent inde modicum ulterius ad eandeam plagam orientalem progrediendo in eiusdem montis latere similiter unam novam metam terream erexissent de qua servata eadem plaga orientali non [S. 440] longe descendendo pervenissent ad quendam valliculum brevem in cuius capite duas metas terreas erexissent de quibus per medium eiusdem valliculi versus plagam inter orientem et meridiem descendendo pervenissent inter data ad quandam metam lapideam quam meta terrea circumposuissent. Inde servata eadem plaga non longe venissent ad quasdam suas metas laoideas super quibus similiter metas terreas elevassent de quibus modicum versus eandem plagam euntes in planicie prope fluvium Waraswisze appellatum similiter metam terream elevassent. Inde eundem fluvium pertranseuntes et in planicie versus dictam plagam inter orientem et meridiem procedendo ad antiquam metam terream pervenissent qua renovata ulterius versus eandem plagam euntes et iterum ad aliam antiquam metam terream pergendo qua similiter renovata. Eademque plaga servata amplius in parvo spatio procedendo unam antiquam metam invenissent quam renovassent et abhinc adhuc eandem plagam servando pervenissent iterum ad unam antiquam metam terream quam similimodo renovassent et de eisdem metis non longe euntes intrr meridiem et occidentem quandam silvam nemorosam intrassent et in ipsa silva parvum procedendo unam metam terream antiquam invenissent ipsaque renovata servata eadem plaga per bonum spatium in eadem silva amplius eundo quandam metam antiquam de terra sublevatam reperissent quam renovassent abindeque in silva nemorosa praedictam directe divertendo ad plagam meridionalem tendendo ad quandam viam antiquam qua de dicta possessione Waraswisze itur versus quandam petram magnam Wereskew nuncupatam in alpibus existentem et in eadem via satis longe procedendo de ipsaquoque silva nemorosa exeuntes pervenissent ad memoratum nemus in hac ipsius silvae existentes Payonczthan apellatum ubi secus viam praedictam metam antiquam de terra accumulatam conspexissent quam renovassent. Et adhuc per eandem viam dictam nemosi Paynoztham transeuntes similiter quandam magnam silvam nemorosam attigissent. Et in ascensu quasi in declinitate ipsius alpis penes eandem viam antiquam quandam metam de quibusdam duobus lapidibus in terream fixis relevatam invenissent quam terris circumpereundo renovassent. Et adhuc semper eandem plagam meridionalem servando in dicta via antiqua progredientes per magnum spatium quasdam duas metas non longe abeuntem reperissent, quarum una in medio eiusdem viae ab orientali Zarka alio vero prope viam ab occidentali plagis elevatae Waraswycze possessionibus praedictis metas separaret et distingueret. Et abinde ulterius procedentes in eadem plaga meridionali in ipsa via antiqua non longe quandam metam antiquam de lapidibus satis grandis in terram conditis et locatis vidisset ibique metae possessionum supradictarum terminarentur. In1) quorum1) omnium fidem et testimonium praemissorum praesentes literas nostras privilegiales pendentis autentici sigilli nostri munime roboratas ad petitionem praefatorum Thomae Althemperger Cibiniensis et Michaelis Polnar Segeswariensis magistrorum civium necnon Stephani Kronar de Zaazwaras, Peter Krych de Zaazsebes iudicum regiorum ac Benedicti Carnificis, Laurencii Sartoris, Jacobo Literati Cibiniensis, Stephani Magyary de dicta Zaazsebes civium, Petri iudicis et Martini iurati civis de Alwyncz duximus concendendum. Datum in praefata civitate Koloswariensi feria tertia proxima post festum visitationis virginis gloriosae, anno domini millesimo quadringentesimo octoagesimo sexto. [S. 441]


1) In verlängerter Schrift. [7x]^
2) Verwischt im Bug. 8 mm.^