Sie suchten nach:

Treffer 0 von Ihrer Suche Neue Suche
 

Urkunde Nr. 1646 aus Band III

Seite im UB:
493-497 a)

Heute in:
Kronstadt, Archiv der Honterusgemeinde
Heutige Signatur:
I E (Burzenländer Kapitel, Urkunden), Nr. 151.

Druckvorlage:
nach Abschrift

Abdruck als:
Volltext

Sprache:
Latein


1646


Bologna [1410] August 18 Papst Johann XXIII. beauftragt Branda, den Bischof von Piacenza, mit der Einhebung der auf ein Jahr entfallenden Einkünfte von den in Ungarn und in einigen andern Gebietsteilen in Erledigung kommenden Benefizien. [S. 494]

Abschrift des 15. Jahrhunderts, Papierblatt, Bibliothek des evangel. Gymnasiums Augsb. Bek. Kronstadt.
-- Der Text ist sehr fehlerhaft.

Johannes episcopus servus servorum dei venerabili fratri Brandae episcopo Placentino referendario nostro, apostolicae sedis nuncio ac in regno Vngariae et nonnullis aliis partibus iurium apostolicae camerae debitorum collectori salutem et apostolicam benedictionem. Nuper in considerationem vigilis pastoris more, prout ex iniuncto nobis desuper honore pastoralis tenemur officii, adducentes fructus, redditus et proventus apostolicae camerae propter gwerrarum angustias et diuturnum scisma, quod sathana procurante christianam religionem tanto proh dolor tempore perturbavit, adeo diminutos quin verius exhaustos esse1) quod ad perferenda onera expensarum pro recuperandis provinciis, civitatibus, terris et locis ad nos et Romanam ecclesiam pertinentibus invasis, occupatis et detentis indebite et pro desiderabilis2) unionis in praefata ecclesia persecutione tractatus et fine salubri3) nulla possent ratione suppetere, ac ex certis aliis rationabilibus causis animum nostrum moventibus congruum et debitum reputantes, ut eadem ecclesia, non plus solito,4) in suis necessitatibus in supportatione sarcinae huiusmodi oneris ab aliis ecclesiis et personis ecclesiasticis, quarum caput dignoscitur et domina cunctorum Christi fidelium, adiuvetur, ad instar felicis recordationis Vrbani .V.5) et Gregorii XI,6) Allexandri .V.7) et nonnullorum aliorum nostrorum praedecessorum Romanorum pontificum fructus, redditus et proventus primi anni vacationis quorumcumque prioratuum, administrationum, officiorum, canonicatuum, praebendarum et aliarum ecclesiarum ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum, cuiuscumque conditionis existerent, exemptorum et non exemptorum, saecularium et regularium, cum cura et sine cura in quibuscumque mundi partibus consistentium, apud sedem apostolicam et alibi videlicet per obitum vel ex facto quarumcumque personarum aut alias quovis modo vel qualitercumque etiam per liberas ipsorum beneficiorum ex causa permutationis resignationes8) de illis faciendas9) nunc et ante vacantium et in posterum vacaturorum et etiam aliorum, quae per quoscumque ad cuiuscumque seu quorumcumque collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem per nostras literas etiam in pauperum clericorum beneficiandorum formam exspectabunt acceptari et de illis obtinere provideri et eorum etiam, quae10) ordinaria aut alia quavis auctoritate vel per eos, ad quos ipsorum beneficiorum collationes, provisiones, praesentationes seu quaevis aliae dispositiones communiter vel divisim etiam [S. 495] iure divoluto pertinent aut pertinebunt, quibusvis conferri vel1) de eis provideri et illorum etiam, ad quae aliquos per eos praesentari, eligi vel in eis institui, necnon aliorum, de quibus acceptationes, provisiones, collationes, institutiones apostolica vel ordinaria aut alia quavis auctoritate quibusvis factas vel faciendas per nos confirmari aut eis de ipsis beneficiis provideri contigerit,2) ac illorum,3) in quibus quibusvis personis vigore literarum nostrarum aut aliarum quarumcumque ius forsan tribueretur, necnon ipsorum, quae per aliquem praedecessorum nostrorum Romanorum pontificum seu Vrbanum VI,4) Clementem VII,5) Bonifacium IX,6) Benedictum XIII alias Petrum de Luna,7) Innocencium VII8) et Gregorium XII alias Angelum Corarie9) quibusvis metropolitanis, cathedralibus, collegiatis, patriarchalibus aut aliis ecclesiasticis monasteriis, prioratibus, dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus et praebendis aut aliis beneficiis ecclesiasticis saecularibus et regularibus aut cuicumque loco vel ordini unita10) ex nunc vel forsan per nos seu auctoritate nostra uniri,11) cum per processum aut decessum illa12) obtinentium aut alias quovis modo ad huiusmodi ecclesias, monasteria, prioratus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus, praebendas aut beneficia, loca vel ordinem devenire13) contigerit, levandos, percipiendos,14) et15) pro supportatione onerum praedictorum camerae apostolicae nobis16) in terminis solvendos auctoritate reservavimus apostolica et etiam applicavimus, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ecclesiarum et monasteriorum, in quibus prioratus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus praebendae aut beneficia huiusmodi forent, contrariis iuramento, confortatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si fructus, redditus et proventus huiusmodi primi anni ex privilegiis sedis apostolicae vel alias de iure, consuetudine vel statuto alicui vel aliquibus pertineret seu pertinerent sive ad fabricam ecclesiarum, monasteriorum seu locorum quorumlibet quavis auctoritate concessi forent seu etiam deputati, aut medio tempore concedi contingeret vel etiam deputari. Volumus autem quod dicta camera vel illi qui per eam ad recollectionem fructuum, reddituum et proventuum huiusmodi essent deputati, non omnes integros fructus, redditus et proventus dicti primi anni sed eorum partem [S. 496] illam videlicet, pro qua fructus, redditus et proventus unius cuiusque beneficiorum ipsorum taxati forent ad decimam, vel residuum fructuum, reddituum et proventuum eorundem, super quo eisdem camerae vel deputandis ab ea relinquimus optionem, vel medietatem huiusmodi fructuum reddituum et proventuum beneficii cuiuslibet, qui taxati forsan non essent ad decimam, exigant et recipiant alia parte seu residuo fructuum, reddituum et proventuum praedictorum huiusmodi beneficia obtinentibus pro debitis exhibendis servitiis et aliis eorum supportandis oneribos remanente ita videlicet, quod si quodlibet1) bis aut pluries eodem anno beneficium vacare2) contingat, nonnisi semel fructus, redditus et proventus illius iuxta modum praedictum recipiantur. Ceterum volumus et auctoritate praedicta declaramus, quod reservatio et applicatio huiusmodi ad beneficia, quorum fructus, redditus et proventus annuum valorem viginti quatuor florenorum auri non excederent, seu3) vicarias et capellanias ut plurimum a decedentibus secundum morem diversarum ecclesiarum institutas de4) missis4) pro ipsis decedentibus celebrandis5) certis6) constitutis redditibus presbyteris ibi celebrantibus vel alias in diurnis et nocturnis canonicis horis in eisdem ecclesiis interessentibus, sive ad quottidianas distributiones quarumlibet ecclesiarum sive anniversaria vel obventiones, quae sunt vel erunt ad certum quid deputata, nisi ad illa vel illas, quae in illis, qui sunt in civitate et loco praesentes, consuevissent, quamvis non interessent horis praedictis, elargiri, nullatenus extenderentur. Illi vero, quibus fructus, redditus et proventus anni primi beneficiorum huiusmodi debebuntur de iure, privilegio, statuto vel consuetudine, anno primo eundem annum primum immediate sequente eos perciperent7) illis modis, sicut ipsos eodem primo anno percepissent, si nostrae huiusmodi reservatio et applicatio non obstetissent. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus per te vel per alium seu alios clericos duntaxat fide et facultatibus idoneos omnes et singulos huiusmodi fructus, redditus et proventus ut praemittitur reservatos et applicatos camerae memoratae iuxta huiusmodi nostrae reservationis et applicationis tenorem in partibus,8) in quibus nuncius apostolicus et collector huiusmodi deputatus,9) exigere et recipere cum integritate studeas et procures contradictores quoslibet10) per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis, non obstantibus omnibus supra dictis seu si aliquibus communiter vel divisim apostolica sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum [S. 497] de indulto huiusmodi et eorum nominibus et ordinibus propriis mentionem. Nos enim tibi quitandi, liberandi et absolvendi per te vel alium seu alios plene et libere omnes et singulos, a quibus praemissa receperis, in his duntaxat, quae exinde ab eis recipere te contigerit,1) tenore praesentium concedimus facultatem. Datum Bononiae, XV Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno primo.


a) Seitenumbruch nach Kopfregest. Die Fußnoten wurden in diesem Band des UB jeweils seitenweise gezählt. Auf die vorliegende Urkunde entfallen: 1-10 auf S. 494, 1-16 auf S. 495, 1-10 auf S. 496, 1 auf S. 497 (dortige 2-5 zu nachfolgender Urkunde).^
[S. 494]
1) Fehlt in der Vorlage.^
2) Vorlage: deserabilis.^
3) Scilicet: pro fine salubri tractatus.^
4) Vorlage: solite.^
5) 1362--1370.^
6) 1370--1378.^
7) 1409--1410.^
8) Vorlage: resignationis.^
9) Vorlage: faciendae.^
10) Vorlage: qui.^
[S. 495]
1) Vorlage: vob [Abkürzungssstrich über b].^
2) Vorlage: contingerit.^
3) Vorlage: illarum.^
4) 1378--1389.^
5) 1378--1394.^
6) 1389--1404.^
7) 1394--1409.^
8) 1404--1406.^
9) 1406--1409.^
10) Scilicet: esse contigerit.^
11) Scilicet: contigerit.^
12) Scilicet: beneficia unita.^
13) Scilicet: fructus illorum beneficiorum.^
14) Vorlage: praecipiendos.^
15) Vorlage: cum.^
16) Über der Zeile nachgetragen; hierauf durchgestrichen: modis.^
[S. 496]
1) Vorlage: quolibet.^
2) Blatt 1'.^
3) Scilicet: ad.^
4) Vorlage: dimissas. [2x]^
5) Vorlage: celebrandas.^
6) Vorlage: ceteris.^
7) So Vorlage.^
8) Hierauf durchgestrichen: quibusdam.^
9) Scilicet: es.^
10) Vorlage: quibuslibet.^
[S. 497]
1) Vorlage: contingerit.^